Δημοσίευση - Deploying Nonlinear Image Filters to Spectrogram for Harmonic/Percussive Separation
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Deploying Nonlinear Image Filters to Spectrogram for Harmonic/Percussive Separation

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2012
Συγγραφείς: Άγγελος Γκιόκας; Βασίλης Παπαβασιλείου; Βασίλης Κατσούρος; Γεώργιος Καραγιάννης
Τίτλος βιβλίου: 15th International Conference on Digital Audio Effects
Διεύθυνση: York, UK
Ημερομηνία: September
[Bibtex]