Ηρόδοτος+
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ηρόδοτος+

Ηρόδοτος+

Το λογισμικό «Ηρόδοτος+» ανήκει στην σειρά CD-ROM ΘΥΜΗΣΙΣ που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Mε κεντρικό άξονα και αφετηρία κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, η σειρά στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού και αρχαιολογίας.

Μέσα από τον «Ηρόδοτο+» ο μαθητής κατανοεί την ιστορική συνέχεια και την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενεργοποιείται απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, εξοικειώνεται με νέους τρόπους παρουσίασης της γνώσης και μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευσή του στην αρχαία γλώσσα πάνω στην γνώση της νέας ελληνικής. Η εισαγωγή έντονης πολιτιστικής διάστασης στην διδασκαλία αρχαίων ελληνικών και η έμφαση στην διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού.

Το λογισμικό καλύπτει τις ενότητες:

  • Κροίσος και Σόλων
  • Ο Νείλος και η Αίγυπτος
  • Το Μαντείο της Δωδώνης και των Δελφών
  • Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
  • Η μάχη των Θερμοπυλών

Πλήθος εικαστικού υλικού (μουσειακά ευρήματα, αναπαραστάσεις μουσείων και βιντεοσκοπήσεις, εικονικές αναπαραστάσεις μαχών) υποστηρίζει τις ενότητες αυτές.

Η παρουσίαση βασίζεται σε αποσπάσματα των Ιστοριών του μεγάλου αρχαίου Έλληνα ιστορικού. Το αρχαίο κείμενο, πλήρως σχολιασμένο ως προς τη μορφολογία των λέξεων, συνοδεύεται από πρωτότυπη απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των δύο κειμένων με χρήση της τεχνικής των παραλλήλων, στοιχισμένων και ομιλούντων κειμένων την οποία έχει αναπτύξει το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά".

Κάθε κείμενο συνοδεύεται από σύντομες γλωσσικές παρατηρήσεις, καθώς και από ασκήσεις που υποβοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.

Το λογισμικό «Ηρόδοτος+» μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και για καθοδηγούμενη διδασκαλία στο Γυμνάσιο.

Είναι ένα προϊόν προηγμένης τεχνολογίας που σχεδίασε και υλοποίησε το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" σε συνεργασία με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ Μ.Ζ. Κοπιδάκη, την Ελληνογερμανική Αγωγή – Σχολή Παναγέα Σάββα και τον εκδοτικό οίκο Παπασωτηρίου Α.Ε. Βασίστηκε σε εργασία που έγινε στο πρόγραμμα ΠΗΝΕΛΟΠΗ, που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ/έργο ΘΥΜΗΣΙΣ.

 

Πρόσωπο επικοινωνίας: Νάντια Οικονόμου

 
 

Επιστημονικά τμήματα


Ερευνητικός άξονας

 

 Προϊόντα


Έργα

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.