Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το CD-ROM «Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» είναι το πρώτο παιδικό ηλεκτρονικό λεξικό νοημάτων με περιεχόμενο 500 βιντεοσκοπημένα λήμματα και τις αντίστοιχες λέξεις από τα Νέα Ελληνικά. Απευθύνεται σε μικρούς κωφούς χρήστες (μαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού) για διδακτικούς ή και επικοινωνιακούς σκοπούς, και είναι ένα από τα προϊόντα του έργου ΝΟΗΜΑ για τη συλλογή και επεξεργασία πρωτότυπου γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού της ΕΝΓ.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

 • Απεικόνιση των λημμάτων με χρήση video
 • Καταχώριση των λημμάτων σύμφωνα με τις βασικές χειρομορφές της ΕΝΓ
 • Δυνατότητα αναζήτησης με τέσσερις τρόπους:
  • βάσει της πρώτης χειρομορφής,
  • βάσει της εικόνας που παρουσιάζει το αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχεί το λήμμα,
  • βάσει της θεματικής ενότητας στην οποία εντάσσεται το λήμμα,
  • βάσει της αντίστοιχης νεοελληνικής λέξης.
 • Λεξιπλάστης: παιχνίδι εκμάθησης του Ελληνικού Δακτυλικού Αλφαβήτου (ΕΔΑ)

Το CD-ROM «Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» είναι ένα προϊόν συνεργασίας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), τις Εκδόσεις Καστανιώτη και την εταιρία NETCOM Ε.Π.Ε., και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (ΑμεΑ).

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:

 • Η/Υ συμβατός με ΙΒΜ
 • Επεξεργαστής Pentium 200 MHz
 • 32 MB RAM memory
 • Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 98/2000
 • CD-ROM drive 6x
 • Ανάλυση οθόνης 800Χ600, 65536 χρώματα

 

Πρόσωπα επικοινωνίας: Ελένη Ευθυμίου, Σταυρούλα-Ευίτα Φωτεινέα

 
 

 Επιστημονικά Τμήματα

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.