ΔΙΟΛΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΟΛΚΟΣ

ΔΙΟΛΚΟΣ

Το λογισμικό «ΔΙΟΛΚΟΣ» είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την εκπαιδευτική παρουσίαση των αντικειμένων της κατάρτισης στη χρήση Η/Υ, με πλήρη ορολογία σε τρεις γλώσσες: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Ελληνικά και Αγγλικά. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα στην προσέγγιση των κωφών και βαρήκοων ατόμων στις έννοιες που συνθέτουν τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του παραθυρικού περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει ένα τρίγλωσσο (ΕΝΓ-ελληνικά-αγγλικά) λεξικό όρων για τις επτά θεματικές ενότητες:

 • Βασικές έννοιες της πληροφορικής
 • Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις και
 • Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

Για κάθε επιμέρους θεματική ενότητα, παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο σχετικό διδακτικό αντικείμενο σε ΕΝΓ. Η εκπαιδευτική υπόσταση του προϊόντος ενισχύεται με την παροχή επεξηγηματικού βίντεο για κάθε λήμμα ορολογίας, ώστε να γίνεται κατανοητό το λειτουργικό περιεχόμενο των όρων, ενώ για κάθε επιλεγμένο όρο, παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης της χρήσης του στο πλαίσιο όλων των θεματικών ενοτήτων στις οποίες μπορεί να απαντάται.

Η ανάπτυξη της ορολογίας των Η/Υ στην ΕΝΓ, έχει βασιστεί σε μεθοδολογία δημιουργίας όρων σύμφωνα με τις λεξιλογικές δομές που χαρακτηρίζουν την φυσική γλώσσα της Κοινότητας Κωφών της Ελλάδας.


Φωτογραφία 1 - Εξώφυλλο

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Παρουσίαση ορολογίας στην ΕΝΓ με χρήση video
 • Τρίγλωσση αντιστοίχιση όρων: ΕΝΓ-ελληνικά-αγγλικά
 • Κάλυψη των 7 θεματικών ενοτήτων χρήσης Η/Υ
 • Εκπαιδευτικά βίντεο λειτουργίας Η/Υ για όλες τις θεματικές ενότητες
 • Αναζήτηση όρων ανά θεματική ενότητα, με τη βασική χειρομορφή σχηματισμού του όρου (ΕΝΓ) ή αλφαβητικά (ελληνικά και αγγλικά)
 • Συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε ΕΝΓ και ελληνικά
 • Οδηγίες πλοήγησης σε ΕΝΓ και ελληνικά

 

diolkos_first.gif
Φωτογραφία 2 - Αρχική οθόνη

Απαιτούμενο υπολογιστικό περιβάλλον (ελάχιστες απαιτήσεις):

 • Η/Υ συμβατός με ΙΒΜ
 • Επεξεργαστής Pentium ΙΙΙ στα 450 MHz
 • 128 ΜΒ μνήμης RAM
 • Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP/ 2000
 • Οδηγός οπτικών δίσκων (DVD-ROM drive) 16x
 • Κάρτα οθόνης VGA 800 x 600 με 24 bits βάθος χρώματος

equal.gif proklisi.gif flags.gif

 

ilspsmall.gif

Το DVD-ROM «ΔΙΟΛΚΟΣ» είναι προϊόν του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Η ανάπτυξη ορολογίας στην ΕΝΓ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΚΛΗΣΗ (www.proklisi.gr).

logo_kwfwn.gif

 

periballon_diolkos.gif
Φωτογραφία 3 - Περιβάλλον εργασίας

 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.