ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Κατηγορία: Υπηρεσίες
 
Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" διαθέτει τον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας μέσω εγγραφής.

 

Περισσότερες πληροφορίες: hnc@ilsp.gr

 
 

Γλωσσικοί πόροι:

Επιστημονικές περιοχές:

Έργα: