Διαδικτυακές υπηρεσίες ΕΦΓ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαδικτυακές υπηρεσίες ΕΦΓ

Κατηγορία: Υπηρεσίες

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ΕΦΓ προσφέρουν ένα “εργοστάσιο” υπηρεσιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, για τη συλλογή και την επισημείωση γλωσσικών δεδομένων. Η σελίδα κατασκευάστηκε στη διάρκεια του έργου PANACEA (www.panacea-lr.eu) και έκτοτε χρησιμοποιείται τόσο εσωτερικά όσο και από τρίτους. Προσφέρει μια γκάμα υπηρεσιών, από χωρισμό λέξεων (tokenization) και προτάσεων μέχρι αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων και αυτόματη συλλογή μονόγλωσσων και πολύγλωσσών σωμάτων κειμένων για την εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Έργα

Δημοσιεύσεις