Δακτυλικό Πληκτρολόγιο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δακτυλικό Πληκτρολόγιο

Κατηγορία: Τεχνολογίες
Το Δακτυλικό Πληκτρολόγιο είναι δικτυακό εργαλείο για την ελεύθερη εισαγωγή δεδομένων με επιλογή από γραφικό περιβάλλον παρουσίασης του δακτυλικού αλφαβήτου της ΕΝΓ και πίνακα αναπαράστασης των ψηφίων 0-9. Στο εργαλείο έχει ενσωματωθεί μηχανισμός επαλήθευσης μέσω οπτικής επιβεβαίωσης των εισαχθέντων από τον χρήστη δεδομένων για την διευκόλυνση της τροποποίησης σε περίπτωση λάθους. Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται είτε με ελληνικούς χαρακτήρες είτε με στοιχεία του δακτυλικού αλφαβήτου. Η οπτική επιβεβαίωση υποστηρίζει τόσο γραφική απεικόνιση όσο και νοηματισμό των αλφαριθμητικών συμβόλων που αντιστοιχούν στην πληροφορία που έχει εισάγει ο χρήστης.  
 

Υπηρεσίες

Ερευνητικές περιοχές