Έργο - ΤΟΛ: Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό
ΕΡΓΑ

ΤΟΛ: Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό

Ημερομηνία έναρξης: 15-07-2003
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2004
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
Ιστότοπος έργου: http://www.ilsp.gr/tol/
 

Το Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό (ΤΟΛ) απευθύνεται στους ξενόγλωσσους μαθητές Γυμνασίου με στόχο τη διευκόλυνση της μαθησιακής τους πορείας στο ελληνικό Γυμνάσιο. Ο στόχος αυτός περικλείει τρεις συνιστώσες: την εκμάθηση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας.

Το ΤΟΛ περιλαμβάνει όρους που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία δεκατριών γνωστικών αντικειμένων:

 • βιολογίας
 • γεωγραφίας
 • ιστορίας
 • κοινωνικής και πολιτικής αγωγής
 • νεοελληνικής γλώσσας
 • λογοτεχνίας
 • μαθηματικών
 • μουσικής
 • οικιακής οικονομίας
 • πληροφορικής
 • τεχνολογίας
 • φυσικής
 • χημείας
με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου. Οι όροι του ΤΟΛ (περισσότεροι από 5.000) έχουν συλλεχθεί με βάση τα εγχειρίδια μαθητή που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων.

Τα λήμματα οργανώνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • είναι ταξινομημένα σε γνωστικά αντικείμενα
 • συνοδεύονται από εύληπτους και επιστημονικά ελεγμένους ορισμούς
 • παρατίθενται οι μεταφράσεις των όρων στα τουρκικά και αγγλικά
 • συνοδεύονται από πολυμεσικό υλικό (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, σκίτσα, διαγράμματα)

Το ΤΟΛ περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες ανάκτησης πληροφορίας:

 • ανάκτηση με βάση κάποιο μέρος του όρου
 • ανάκτηση με βάση το γνωστικό αντικείμενο
 • ανάκτηση με βάση τον ορισμό
 • ανάκτηση με βάση τις μεταφράσεις
 • ανάκτηση με βάση το συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Το ΤΟΛ περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: