Έργο - LRC: Βελτίωση της υποστήριξης για την εκμάθηση γλωσσών μέσω των Κέντρων Γλωσσικών Πόρων
ΕΡΓΑ

LRC: Βελτίωση της υποστήριξης για την εκμάθηση γλωσσών μέσω των Κέντρων Γλωσσικών Πόρων

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2001
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2003
Χρηματοδότηση: Socrates / Lingua
Επιστημ. υπεύθυνος: Άννα Βακαλοπούλου
Ιστότοπος έργου: https://cordis.europa.eu/project/rcn/60941/factsheet/fr
 

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" συνεργάστηκε με τις Εκδόσεις Καστανιώτη για την υλοποίηση του έργου στα ελληνικά.

Το έργο LRC είχε ως στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη της υποστήριξης διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών μέσω της ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών μεταξύ υπαρχόντων και δημιουργούμενων Κέντρων Γλωσσικών Πόρων. Η κοινοπραξία που είχε αναλάβει το έργο αποτελείτο από 17 εταίρους-οργανισμούς, που προέρχονται από 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικός στόχος του έργου ήταν να βοηθήσει τα κέντρα να επεκτείνουν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά εισάγοντας νέες γλώσσες (με έμφαση στις γλώσσες με τη λιγότερο διαδεδομένη χρήση), νέες υπηρεσίες (π.χ. άμεση πρόσβαση, νέα μέσα), και αυξάνοντας τον αριθμό των χρηστών (π.χ. προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό).

Το έργο πέτυχε το στόχο του με τους εξής τρόπους:

  • γράφοντας και εκδίδοντας πρακτικές, εύκολες στη χρήση Οδηγίες Καλής Πρακτικής (διαθέσιμες σε έντυπη μορφή σε 4 γλώσσες και στο Διαδίκτυο σε 14 γλώσσες) για κάθε εμπλεκόμενο στη δημιουργία και τη διεύθυνση Κέντρων Γλωσσικών Πόρων (LRCs),
  • ξεκινώντας επαγγελματικό διάλογο, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για ένα ηλεκτρονικό δίκτυο για τους συντονιστές Κέντρων Γλωσσικών Πόρων, το οποίο θα φιλοξενείται από την πύλη του έργου στο Διαδίκτυο,
  • κάνοντας διαθέσιμη την πύλη του έργου στο Διαδίκτυο για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά το τέλος της χρηματοδοτούμενης φάσης του έργου, έτσι ώστε το διεθνές δίκτυο υποστήριξης και επαγγελματικής εμπειρίας που θα έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου να συνεχίσει να ασκεί επιρροή και μετά τη λήξη του έργου.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: