Έργο - WeListen2Y: Listening to young children
ΕΡΓΑ

WeListen2Y: Listening to young children

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2011
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2012
Χρηματοδότηση: Leonardo Da Vinci
Επιστημ. υπεύθυνος: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού
 

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη όλων όσοι εμπλέκονται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση παιδιών και η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αναδυόμενες ανάγκες των παιδιών. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η ελληνική εμπειρία που αφορά στην προσέγγιση «Listening to young children» και να μεταφερθεί στην Πολωνία, Κύπρο και Βουλγαρία ώστε να δημιουργηθούν εξειδικευμένα ανά χώρα σχετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 

alt

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης. Αυτή η ανακοίνωση απηχεί την άποψη μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτή.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: