Έργο - ΕΘΕΚ: Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων
ΕΡΓΑ

ΕΘΕΚ: Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Ημερομηνία έναρξης: 07-06-2005
Ημερομηνία λήξης: 21-04-2007
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ / Γλωσσική Τεχνολογία
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης; Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού
Ιστότοπος έργου: http://www.xanthi.ilsp.gr/ethek/

 

Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ) αποτελεί προέκταση και προσαρμογή του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) έκδοση 2.0.
Αποτελείται από:

  • ένα Γενικό Σώμα Κειμένων
  • το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων
  • το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων

Ειδικότερα:
Το Γενικό Σώμα Κειμένων περιλαμβάνει περισσότερες από 34.000.000 λέξεις και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά".
Τα κείμενα είναι αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, από το 1990 και μετά. Επιλέχθηκαν κείμενα από πολλές πηγές, ποικίλα κειμενικά είδη με ποικίλη θεματολογία. Αποφεύγονται τα κείμενα με διαλεκτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και προτιμώνται κείμενα με υψηλή αναγνωσιμότητα (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, βιβλία με υψηλές πωλήσεις κ.τ.λ.).
Το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων περιλαμβάνει 2.250.000 λέξεις από τα διδακτικά εγχειρίδια.
Το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων διαμορφώνεται από τους διδάσκοντες με κείμενα που επιλέγουν και προσθέτουν οι ίδιοι.
Για όλα τα κείμενα του ΕΘΕΚ υπάρχουν στη διάθεση του χρήστη οι εξής πληροφορίες:

  • Βιβλιογραφικά στοιχεία:

α) τίτλος
β) συγγραφέας
γ) εκδότης
δ) μεταφραστής (αν πρόκειται για μεταφρασμένα κείμενα)
ε) ημερομηνία έκδοσης.

  • Στοιχεία κατηγοριοποίησης:

α) το μέσο δημοσίευσής τους
β) το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν και το ειδικότερο είδος
γ) το θέμα τους και το ειδικότερο θέμα
δ) την τάξη και το γνωστικό αντικείμενο (μόνο για τα κείμενα του σώματος κειμένων σχολικών βιβλίων)

Τι δυνατότητες σας δίνει ο ΕΘΕΚ;
Μέσω του ΕΘΕΚ έχετε τη δυνατότητα:
1. Να αντλήσετε αυθεντικά παραδείγματα χρήσης της ελληνικής γλώσσας αναζητώντας:

  • συγκεκριμένες λέξεις: εισάγοντας π.χ. τη λέξη «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν τη λέξη αυτή ως έχει.
  • λήμματα: εισάγοντας π.χ. το λήμμα «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν κάθε κλιτό τύπο του λήμματος, όπως «παίζει», «παίξω», «παίζοντας» κ.λπ.
  • μέρη του λόγου: εισάγοντας π.χ. «ουσιαστικό», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν ουσιαστικά.

2. Να μελετήσετε μέσα από συμφραστικούς πίνακες τους τύπους που αναζητήσατε.

3. Να αναζητήσετε τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων και λημμάτων στα σώματα κειμένων του ΕΘΕΚ.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Media

 

Εταίροι: