Έργο - Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων & Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων
ΕΡΓΑ

Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων & Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2003
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2004
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Τζεβελέκου
Ιστότοπος έργου: http://www.ilsp.gr/ippotis/greeklang.html
 

Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία βιβλίων με βάση τα λογισμικά «Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων», «Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων», τα οποία υλοποίησε το ΙΕΛ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 1997-2000».

Στο πλαίσιο του έργου εκδόθηκαν σε έντυπη μορφή τα εξής βιβλία:

  • Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων
  • Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων

Τα βιβλία «Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων» και «Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων» είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής των αντίστοιχων λογισμικών σε έντυπη μορφή. Απευθύνονται στους μαθητές των μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Θράκης και καλύπτουν το εισαγωγικό, το μέσο και το προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Η ύλη των βιβλίων είναι διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) κείμενο, β) λεξιλόγιο, γ) ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου, δ) γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις και ε) ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

Το εισαγωγικό κείμενο της κάθε ενότητας, γραμμένο από τον Ευγένιο Τριβιζά για τα αντίστοιχα λογισμικά και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του βιβλίου, συνοδεύεται από λεξιλόγιο, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικότερες λέξεις του κειμένου και τη μετάφρασή τους στα Τουρκικά. Το προσαρμοσμένο κείμενο αξιοποιείται εκπαιδευτικά με στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης γραπτού λόγου των μαθητών, μέσα από ανάλογες ασκήσεις. Ακολουθούν ασκήσεις γραμματικής, οι οποίες βρίσκονται σε ακολουθία με τα γραμματικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στο κείμενο. Οι ασκήσεις αυτές έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, ενώ τα κείμενα των ασκήσεων ακολουθούν θεματικά, κατά το δυνατό, το κείμενο της ενότητας στην οποία ανήκουν. Εκτός από τις ασκήσεις γραμματικής, στις ενότητες εντάσσονται, επίσης, λεξιλογικές και φωνολογικές ασκήσεις. Σε όλες τις ενότητες υπάρχουν ασκήσεις διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Τέλος, τα βιβλία περιλαμβάνουν πολλές ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, με τις οποίες οι μαθητές εξασκούνται στην παραγωγή ποικίλων ειδών κειμένου.

Τα βιβλία "Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων" και "Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων" έχουν εκδοθεί κατ’ εντολή του Ε.Κ.Π.Α. από την κοινοπραξία των εταιριών Multimedia AE, Ελληνικά Γράμματα AE και εκτυπώσεις IRIS AEBE (ISBN 960-6608-33-6 & 960-6608-34-4, Επιστημονικός σχεδιασμός: Μαρία Τζεβελέκου, Κείμενα: Ευγένιος Τριβιζάς, συγγραφική ομάδα: Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη, 115 σελ. & 114 σελ., Αθήνα 2004).

Βρίσκονται στην τελική φάση έγκρισης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

Εταίροι: