Σειρά Θύμησις
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σειρά Θύμησις

Σειρά Θύμησις

Η σειρά CD-ROM ΘΥΜΗΣΙΣ («Ηρόδοτος+», «Ανθολόγιο», «Ομηρικά Έπη»), με κεντρικό άξονα και αφετηρία επιλεγμένα κείμενα από την αρχαιοελληνική Γραμματεία, στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού και αρχαιολογίας. Η σειρά απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου.

Μέσα από τα τρία CD-ROM ο μαθητής κατανοεί την ιστορική συνέχεια και την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενεργοποιείται απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, εξοικειώνεται με νέους τρόπους παρουσίασης της γνώσης ενώ στηρίζεται η εκπαίδευσή του στην αρχαία πάνω στην γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας. Η εισαγωγή έντονης πολιτιστικής διάστασης στην διδασκαλία αρχαίων ελληνικών και η έμφαση στην διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού.

Κάθε κείμενο συνοδεύεται από σύντομες γλωσσικές παρατηρήσεις, καθώς και από ασκήσεις που υποβοηθούν στην εμπέδωση της ύλης. Το αρχαίο κείμενο, πλήρως σχολιασμένο ως προς την μορφολογία των λέξεων, συνοδεύεται από πρωτότυπη απόδοση στα νέα ελληνικά. Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των δύο κειμένων με χρήση της τεχνικής των παραλλήλων, στοιχισμένων, ομιλούντων και σχολιασμένων κειμένων την οποία έχει αναπτύξει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά".

Το λογισμικό «ΘΥΜΗΣΙΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και για καθοδηγούμενη διδασκαλία στο Γυμνάσιο.

Την ευθύνη για την σχεδίαση και υλοποίηση της σειράς είχε το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ελληνογερμανική Αγωγή και τον εκδοτικό οίκο Παπασωτηρίου Α.Ε. Βασίστηκε σε εργασία που έγινε στο πρόγραμμα ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΥΠΕΠΘ.

 
 

Επιστημονικά τμήματα


Ερευνητικός άξονας

 

 Προϊόντα


Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.