Τμήμα - Ομάδα υποστηρικτικών τεχνολογιών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ομάδα υποστηρικτικών τεχνολογιών

  
 

alt

Στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" δραστηριοποιείται από το 1999 η διατμηματική Ομάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για ΑμεΑ. Η ομάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών αφενός εκτελεί πρωτοποριακή βασική έρευνα και αφετέρου αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας και την τεχνογνωσία από τις επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη συστημάτων και προϊόντων Γλωσσικής Τεχνολογίας που στοχεύουν στην υποστήριξη χρηστών με διάφορες αναπηρίες, με έμφαση στους χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

 

Η έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων και προϊόντων Υποστηρικτικών Τεχνολογιών εστιάζουν στις τεχνολογίες σύνθεσης φωνής, ανάλυσης φυσικής γλώσσας, επεξεργασίας εικόνας/βίντεο και σύνδεσης τρισδιάστατων ρομποτικών μοντέλων με γλωσσικά δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και τη διευκόλυνση της ισότιμης ενσωμάτωσης χρηστών με αναπηρίες στις συνθήκες που διαμορφώνει η Κοινωνία της Πληροφορίας.

 
 

Τεχνολογίες

Προϊόντα

Υπηρεσίες