Ημερίδα Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερίδα Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων

Ημερίδα Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων

(European Language Resource Coordination - ELRC)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Οργάνωση:

Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination - ELRC)»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, Γραφείο Αθηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την υποστήριξη της πραγματικά πολύγλωσσης Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς: Η Πλατφόρμα Αυτόματης Μετάφρασης (CEF.AT) της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί στη βελτίωση της πολύγλωσσης επικοινωνίας και της ανταλλαγής πολύγλωσσων εγγράφων και λοιπού γλωσσικού περιεχομένου μεταξύ των εθνικών δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη, καθώς και μεταξύ αυτών των διοικήσεων και των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η πλατφόρμα CEF.AT καλύπτει διάφορες περιπτώσεις της δημόσιας διοίκησης στους τομείς των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της υγείας, των δημόσιων συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, του πολιτισμού κ. ά.

 

Η ενεργή συμμετοχή του δημόσιου τομέα κάθε χώρας είναι απαραίτητη προκειμένου η πλατφόρμα CEF.AT να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καθημερινές πολύγλωσσες ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα CEF.AT στηρίζεται στην τεχνολογία της στατιστικής αυτόματης μετάφρασης, η οποία μαθαίνει πώς να μεταφράζει από υπάρχουσες μεταφράσεις. Αυτό σημαίνει πως το σημερινό σύστημα μηχανικής μετάφρασης της ΕΕ που χρησιμοποιείται από εθνικές δημόσιες διοικήσεις και έχει εκπαιδευτεί κυρίως με βάση μεταφράσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με μεταφράσεις των κειμένων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μπορεί να μην είναι κατάλληλο για το σύνολο των καθημερινών αναγκών και απαιτήσεων των ευρωπαϊκών εθνικών δημόσιων υπηρεσιών.

 

Η κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (European Language Resource Coordination - ELRC) δημιουργήθηκε με στόχο να συλλέξει γλωσσικούς πόρους για τη δημιουργία συστημάτων αυτόματης μετάφρασης για τις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα ικανοποιούν καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία ELRC αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων του δημόσιου τομέα με στόχο την τροφοδότηση της πλατφόρμας CEF.AT με γλωσσικά και μεταφραστικά δεδομένα που σχετίζονται με τις καθημερινές ανάγκες των ευρωπαϊκών εθνικών διοικήσεων. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κοινοπραξία ELRC διοργανώνει ημερίδες εργασίας σε καθεμία από τις 30 συμμετέχουσες χώρες, ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία των γλωσσικών δεδομένων των δημόσιων διοικήσεων για τις ίδιες τις δημόσιες διοικήσεις.

 

Η κοινοπραξία ELRC καλεί όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να συμμετάσχουν στην ελληνική ημερίδα εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους απασχολούνται στη δημόσια διοίκηση ή συνεργάζονται με αυτή και σε όσους εργάζονται καθημερινά στον χώρο της μετάφρασης ή χειρίζονται πολύγλωσσα έγγραφα και δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://lr-coordination.eu/greece.

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εθνική δημόσια διοίκηση και τους κυβερνητικούς οργανισμούς, πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών και τεχνολόγοι της γλώσσας θα συνεργαστούν για την κατανόηση των αναγκών της εθνικής δημόσιας διοίκησης σε σχέση με την αυτόματη μετάφραση, θα εντοπίσουν από κοινού σχετικές πηγές πολύγλωσσων πόρων και θα συζητήσουν τεχνικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων για την αυτόματη μετάφραση.

 

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν αλλά απαιτείται προεγγραφή στη διεύθυνση http://lr-coordination.eu/athens. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την εγγραφή τους και για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην Ημερίδα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία ELRC και για την Ημερίδα 24/9.

Πληροφορίες:

Μαρία Κουτσομπόγερα, ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά", mkouts@ilsp.gr, +30 210 6875444