Θέσεις εργασίας
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέσεις εργασίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making»
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 10:30

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making»

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.283.IntelComp-0121

ΑΔΑ: ΩΛΖ2469ΗΞΩ-ΨΘΚ

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»
Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 15:02

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» με κωδικό ΟΠΣ 5047101, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με κωδ. 03-1a-3.1-06 και τίτλο «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδικό ΟΠΣ 5047101

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.283.MYTH.XAN.0121

ΑΔΑ:6Β0Α469ΗΞΩ-ΛΘΘ

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 17:45

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Αυτόνομη περιήγηση και ταυτόχρονη ξενάγηση πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου» με κωδικό MIS 5056215, η οποία έχει ενταχθεί στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.282.PER.XAN.1220

ΑΔΑ: 69ΤΚ469ΗΞΩ-Ψ4Λ

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΦΙΛΟΤΗΣ»
Πέμπτη, 07 Ιανουάριος 2021 16:33

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών» με κωδικό ΟΠΣ 5047429, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με κωδ. 03-1a-3.1-06 και τίτλο «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.282.FIL.XAN.1220

ΑΔΑ: ΨΛΥΞ469ΗΞΩ-03Ψ

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σαμιακές γεύσεις»
Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020 16:52

 

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σαμιακές γεύσεις»

 

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.282.Samos-1220

ΑΔΑ: 6ΧΝΓ469ΗΞΩ-ΦΝΧ

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο

Σελίδα 1 από 59