Ημερίδα παρουσίασης του έργου CLARIN-EL
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερίδα παρουσίασης του έργου CLARIN-EL

 Στο πλαίσιο του έργου "CLARIN-EL PREP: Προπαρασκευαστική Φάση CLARIN-EL", η κοινοπραξία του έργου διοργανώνει ημερίδα που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2010 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

Το έργο CLARIN (Common Language Resources and Technologies) είναι μία πανευρωπαϊκής εμβέλειας προσπάθεια να συγκεντρωθούν, να συντονιστούν και, τελικά, να διατεθούν στην ερευνητική κοινότητα γλωσσικοί πόροι (κείμενα, πολυμεσικά δεδομένα, λεξικά κτλ.) σε όλες τις γλώσσες, μέσω μιας διαδικτυακής Ερευνητικής Υποδομής που θα περιλαμβάνει και τα σχετικά γλωσσικά εργαλεία (μορφολογικούς / συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία επισημείωσης, στατιστικά εργαλεία κτλ.). Απώτερος στόχος του έργου είναι να παράσχει στους επιστήμονες, κυρίως των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ), ένα ολοκληρωμένο φιλικό περιβάλλον εργασίας, προωθώντας την έρευνα και την εκπαίδευση. Το έργο διανύει την προπαρασκευαστική φάση σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο CLARIN-EL PREP σκοπεύει στη σχεδίαση και προσαρμογή του οράματος του CLARIN στις απαιτήσεις και συνθήκες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Το υπό σύσταση δίκτυο θα περιλαμβάνει φορείς και ιδιώτες από τις δύο εμπλεκόμενες ερευνητικές κοινότητες της ΓΤ και των ΚΑΕ. Μέλη της κοινοπραξίας του έργου στην παρούσα φάση είναι οι:

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του έργου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί με σκοπό τη σύσταση του Ελληνικού σκέλους της σχετικής Ερευνητικής Υποδομής, και θα συζητηθούν θέματα που άπτονται των απαιτήσεων που καλείται να ικανοποιήσει η Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) ως υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΑΕ).

Πρόγραμμα Ημερίδας