Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Pros Eleusis
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Pros Eleusis
Με στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού ξεκίνησε το νέο έργο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά 'Pros-Eleusis' (Personilised ROuteS in Eleusis). To έργο -του οποίου η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου- θα υιοθετήσει μία καινοτόμα προσέγγιση στην δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, αυτής του οικομουσείου, για να προσφέρει εξατομικευμένες δυναμικές περιηγήσεις στον τόπο φιλοξενίας με τη βοήθεια τεχνολογικών εργαλείων.
 
Η πιλοτική χρήση και εφαρμογή των υπηρεσιών που αναπτύσει το Pros-Eleusis προβλέπεται να ξεκινήσει στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία έχει επιλεγεί ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2021. Εκτός απο το ΕΚ "Αθηνά", εταίροι στο έργο είναι η CITE (Communication and Technology Experts) αλλα και η Mentor in Greece. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.