Το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" στον Τύπο
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" στον Τύπο

Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία παρουσίασε στο φύλλο της 13ης Μαρτίου τον διαδικτυκό τόπο προβολής του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου.

 

Το έργο "Ψηφιοποίηση και ανάδειξη του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου" υλοποίησε το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" και η εταιρεία LibrisTech Α.Ε., τεχνοβλαστός του ΙΕΛ.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ψηφιοποίηση του πρωτογενούς υλικού του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου, η δημιουργία λογισμικού αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης του ψηφιοποιημένου αρχείου και η ανάπτυξη δύο πολυμεσικών εφαρμογών με τίτλους «Το Εθνικό Θέατρο στα Επιδαύρια» και «Η ιστορία του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου» οι οποίες προβάλουν το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου στο ευρύ κοινό.

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ.

Μεταβείτε στο πλήρες άρθρο της Ελευθεροτυπίας πατώντας εδώ.