Τμήμα - Ενσώματης Αλληλεπίδρασης και Ρομποτικής
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ενσώματης Αλληλεπίδρασης και Ρομποτικής

  
 

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στο χώρο της Ενσώματης Αλληλεπίδρασης και Ρομποτικής με εστίαση στην πολυτροπική ανθρώπινη συμπεριφορά και με εφαρμογές στα ευφυή περιβάλλοντα, την αυτόνομη διαβίωση, τους προσωπικούς βοηθούς και τα κοινωνικά ρομπότ, τους ενσώματους διαλογικούς πράκτορες, τα πολυτροπικά διαλογικά συστήματα, τους ψηφιακούς χαρακτήρες, την υπολογιστική ευφυΐα, και τη διάδραση ανθρώπου-ρομπότ και ανθρώπου-υπολογιστή. Στο περιβάλλον αυτό εντάσσεται η έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας, με έμφαση στους τομείς: δυναμική σύνθεση νοηματικής γλώσσας, ειδικές διεπαφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανάπτυξη και επισημείωση νοηματικών πόρων καθώς και ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας νοηματικών δεδομένων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
Αναπληρωτής υπεύθυνος: Ευίτα Φωτεινέα

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Παλαιότερα τμήματα

Πρόσφατα και τρέχοντα έργα

Πατέντες

 

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: