Ερευνητική περιοχή - Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας
ΕΡΕΥΝΑ

Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας

 

Κατά την τελευταία δεκαετία η εξέλιξη και τα ευρήματα των γνωσιακών μοντέλων άσκησαν σημαντική επίδραση στον τρόπο θεώρησης και αξιοποίησης της γλωσσικής τεχνολογίας στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο που εστιάζει στην πολυτροπική προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας μη λεκτικά στοιχεία συμπεριφοράς και ψυχολογικές μεταβλητές, όπως είναι η διάθεση και το συναίσθημα. Η έρευνα και η τεχνολογία στον χώρο της Ενσώματης Γλώσσας έχουν διεπιστημονική διάσταση, καθώς ενσωματώνουν καινοτομίες και ευρήματα από την κοινωνική και γνωσιακή ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την υπολογιστική όραση, την επεξεργασία φωνής και σήματος, καθώς και την υπολογιστική και γνωσιακή γλωσσολογία. Τα επόμενα χρόνια αναμένονται πρωτοποριακά αποτελέσματα, καθώς η εστίαση θα επεκταθεί και στην παραδοσιακή γλωσσολογία. Είναι εμφανής, επομένως, η ανάγκη ανάπτυξης νέων αλγορίθμων, τεχνολογιών και υπολογιστικών πλαισίων ικανών να ολοκληρώνουν τα παραπάνω σε πιο εκλεπτυσμένα μοντέλα.

Η επιτυχημένη ανάλυση και κατανόηση των διάφορων μορφών κοινωνικής διάδρασης είναι ιδιαίτερης σημασίας για ένα σύνολο εφαρμογών, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • ευφυή περιβάλλοντα, αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον
 • σύντροφοι, προσωπικοί βοηθοί και κοινωνικά ρομπότ
 • ενσώματοι διαλογικοί πράκτορες (ECAs), άβαταρ
 • εφαρμογές στη Υγεία, την Εκπαίδευση και την Περιβάλλουσα Νοημοσύνη
 • υπολογιστική ευφυΐα σε παιχνίδια - αφήγηση
 • διάδραση ανθρώπου-ρομπότ
 • πολυτροπικά διαλογικά συστήματα
 • διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΕΛ εστιάζουν:

 • στην ολοκλήρωση των γνωσιακών θεωριών, των μοντέλων και των αλγορίθμων αναπαράστασης γνώσης σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μοντέλων διάδρασης ανθρώπου-μηχανής
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών μηχανικής μάθησης για την ανάλυση μη γραμμικών και πολυτροπικών ροών πληροφορίας στην ανθρώπινη επικοινωνία

Επιτεύγματα:

 • συλλογή δεδομένων του έργου POETICON: οπτικοακουστικό σώμα διάρκειας 12 ωρών που καταγράφει τη χρήση της γλώσσας και αισθησιοκινητικές εμπειρίες σε καθημερινές δραστηριότητες
 • σώμα ελληνικών συνεντεύξεων (πολυτροπικά επισημειωμένος πόρος τηλεοπτικών συνεντεύξεων)
 • εργαλειοθήκη POETICON: σύνολο εργαλείων για την εξαγωγή πληροφορίας από τους επισημειωμένους πόρους του POETICON με στόχο την κατασκευή της εννοιολογικής βάσης γνώσης PRAXICON
 • επισημειωμένοι πόροι του έργου POETICON: επισημειωμένες συλλογές γνωσιακών πειραμάτων, ταξιδιωτικών δεδομένων και γελοιογραφιών
 • πολυτροπικά σχήματα επισημείωσης και οδηγίες κωδικοποίησης
 • εννοιολογικό σύστημα PRAXICON
 • εργαλειοθήκη PRAXICON: σύνολο εργαλείων ανάλυσης φυσικής γλώσσας και δημιουργίας συνδέσμων με την εννοιολογική βάση γνώσης PRAXICON

Ερευνητικοί και αναπτυξιακοί στόχοι:

 • σύνθεση αισθησιοκινητικών αναπαραστάσεων και σημασιολογικών αναπαραστάσεων φυσικής γλώσσας κατά την καθημερινή ανθρώπινη διάδραση
 • εμπλουτισμός των πολυτροπικών πόρων
 • ανάλυση των ροών πληροφορίας σε κοινωνικό περιβάλλον με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
 • υπολογιστικά πολυτροπικά διαλογικά μοντέλα
 • πολυτροπικοί αντιληπτικοί συσχετισμοί και χρονική αντίληψη των συσχετισμών σε κάθε τροπικότητα ξεχωριστά και μεταξύ τροπικοτήτων
 • ολοκλήρωση των παραπάνω σε γνωσιακά και υπολογιστικά μοντέλα που σχετίζονται με την ανθρώπινη διάδραση και επικοινωνία
 
 

Έργα