Βακαλοπούλου, Άννα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Άννα Βακαλοπούλου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875447

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Υπολογιστική και Ηλεκτρονική Λεξικογραφία
  • Παιδικά Λεξικά
  • Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
  • Λεξικογραφία Νοηματικής Γλώσσας

Βιογραφικά στοιχεία

Η Άννα Βακαλοπούλου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Λεξικογραφία (Πανεπιστήμιο του Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο). Ασχολείται επαγγελματικά με τη λεξικογραφία από το 1997, έχοντας συνεργαστεί με διαφόρους φορείς και εκδόσεις. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το Πρώτο Μου Λεξικό για το Δημοτικό (2000, Πατάκης). Έχει σχεδιάσει και συγγράψει (είτε μόνη της είτε ως μέλος ομάδων) περισσότερα από είκοσι λεξικά: έντυπα, ηλεκτρονικά, μονόγλωσσα, δίγλωσσα, πολύγλωσσα, πολυτροπικά... Έχει πάρει μέρος στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικαιροποίηση του ΕΘΕΓ πρώτου νεοελληνικού ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα στο ΙΕΛ από το 1998.

 

Ενδεικτικά έργα

 

 

Δημοσιεύσεις